Duncan Gillies MacLaurin

  • Group:Kunstnerprofil

Duncan Gillies MacLaurin

Duncan Gillies MacLaurin er født i Glasgow i 1962, kom til Danmark i 1986 og er cand.mag. i engelsk og latin fra Aarhus Universitet. Han har også Classics Moderations-eksamen fra Oxford, dvs. oldgræsk og latin.
I 1995 blev han ansat på Esbjerg Gymnasium og HF, hvor han tit starter et engelskforløb med et mini-kursus i haiku, og hvor han er medbestyrer af Det poetiske Hjørne.
Han oversætter fra dansk til engelsk – bl.a. Hans Tyrrestrups samlede digte Fra ordets palet – From the Palette of Words (Attika, 1999) – og skriver både digte og sange.
Han har udgivet en digtsamling Red Moon (Merlin Books, 1987) og får løbende sine digte udgivet i Storbritannien.
Nogle af hans haiku er blevet udgivet i nettidsskriftet  Lishanu, også med de danske versioner, og han har haft et haibun i det skotske tidsskrift island.
Han er gift med Ann Bilde, cand.mag., journalist og forfatter, og siden 1991 har parret boet på Fanø.
Billedet viser deres hund, Freja.