Hanne Hansen

Født 1944.

Udgivet 6 haikusamlinger
på dansk:

Fuldmånen lyser
Orienten retur
Stunder
Krummepikkende spurve
Havfrue på land

på engelsk:
Mountains on the Moon

Medforfatter til
At skrive haiku
(en vejledning i at skrive haiku).

Publiceret haiku i danske og engelsksprogede tidsskrifter f.eks.

Frogpond i USA
Blithe Spirit i England (medlem af BHS)
HI i Japan (medlem af HIA, WHA og MHC)

Haft 2 studiebesøg 1990 og 2003 i Japan og deltaget i haikukonferencer i Europa f.eks. Tyskland og Litauen.

Initiativtager til Haiku-gruppen i Dansk Forfatterforening, formand for denne.