Ulla Conrad

 • Group:Haikugruppen

Ulla Conrad

Formand for Haikugruppen siden 2021.

Som kunstner, grafiker og forfatter får jeg oftest lyst til at gengive det jeg oplever. 
Jeg tegner og udtrykker i ord det smukke, det fascinererende og umiddelbare jeg falder over –
og søger efter at formidle MIN DIREKTE oplevelse jeg har med verden. 
Det er øjeblikket, tilstedeværen i nuet, den direkte klare bevidsthed, der er det vigtigste for mig.
Jo kortere og enklere desto bedre og klarere – en haiku.

Ulla Conrad
f. 1973

Udgivelser:

 • “Vertraue der Nacht Geheimnisse an. Gedichte”, Digte, Frieling Verlag, Berlin, 1999
 • “De Grønne Skyggers Land. Skitser, digte, haiku fra Japan”, Digte, Forlaget Ravnerock, 2012
 • “Bladværk – haiku-inspirerede årstidsord”, Haiku digte, Forlaget Ravnerock, 2019
 • “Jorden ånder – livscyklusdigte”, Digte, Forlaget Ravnerock, 2019
 • “Gendarmstien – 84 km vandring langs den dansk-tyske grænse”, Vandrebog, Forlaget Hovedland, 2020
 • “Puder af mos – japanske meditationer gennem det danske år”, Forlaget Ravnerock, 2020
 • “Marskstien med mere. Vandringer ved Vadehavet”, Vandrebog, Forlaget Hovedland, 2021
 • “Nordkyststien. Den Danske Riviera mellem Helsingør og Hundested”, Vandrebog, Forlaget Hovedland, 2022
 • “Fragments of Life – the inner beauty. 81 poems”, Books on Demand, 2023
 • “Dionysos’ alter – Digte fra København og Kos”, BoD, 2024
 • “Ind i skovens stille ro – en skovbaders noter fra naturen”, Hovedland, 2024