Sam Cannarozzis haiku

Artikel af Thorvald Berthelsen

Sam Cannarozzi er en historie fortæller og haikudigter fra Chicago, Illinois, der nu har boet i Frankrig siden 1974. Han skriver og fortæller på fransk og engelsk. Han har turneret med sine fortællinger i et dusin europæiske lande og i Fransk Vestafrika (8 tidligere kolonier) med videre. Han redigerer også det franske haikutidsskrift ploc¡

Han turnerer også med en haiku performance med titlen: Go Shishi Go / 5-7-5.

Vents dans les bambous
Un rideau vert ondulant
Presque le printemps

fleurs de prunier
si blanches un jour fin d’hiver
fait réjouir le cœur

Blæst i bambussen
Et bølgende grønt gardin
i forårets dør

Blommetræs blomster
hvide sidste vinterdag
hjertet spræller af fryd

A Psalter of the Canonical Hours
En Psalter af tidebønner
Matins

A whiff of incense
The chirping of morning birds
Simple words and chants

Matutin
Et strejf røgelse
Morgen fugles kvitter

Enkle ord og sang
Lauds
The warmth of the earth

Horizon’s ruddy brightness
The sweetness of day
Laudes

Jordklodens varme
Horisontens rødmende lys
Daggryets sødme

Terce
Fragile yet robust
Holding the day together
A thin spider’s web

Terts
Skrøbeligt robust
Samles dagen af spinkle
Edderkoppe spin

Sext
The passing noontide
Sweeps me up in nature’s work
Missed my siesta

Sext
Eftermiddagen går
Fejer mig op i natur
Gik glip af siesta

None
With the rising moon
A day has come and is gone
Its hours extinguished

Non
Mens månen står op
Er en dag kommet og gået
Dens timer slukket

Vespers
Whispering vespers
Cows low in the nearby fields
The moon almost full

Vesper
Hviskende vesper
Køer til ro i engene
Månen næsten fuld

Compline
Dying evening breeze
All again comes to a halt
With the ample night

Completorium
Svag aftenbrise
Det hele standser igen
Rigeligt med nat

 II/6 -7 2020

a street musician
his saxophone out of tune
playing his heart out

gademusikanten
hans saxofon er stemt falsk
blæser hjertet ud

II/14 2020

fields of daffodils
push away the morning chill
making the day bright

påskeliljerne
skubber morgenkulden væk
lyser dagen op

III/7-9 2020

the magnolia leaves
fall  ticking off the seconds
a pink colored clock

magnolie blade
falder – sekunderne går
klokken pinkfarvet

III/19 2020