Haikugruppen i Dansk Forfatterforening

Hanne Hansen var på en rejse til Japan i 1990 for at studere haiku, og da hun
kom hjem, efterlyste hun i Forfatteren andre, der var interesserede i haiku og i at
deltage i haiku konkurrencer. Vi blev en lille gruppe, der deltog indtil flere gange,
og Viggo Madsen var så heldig at vinde en pose te.
I år 2000 tog Hanne Hansen til England til møde i British Haiku Society og skrev
en artikel fra opholdet, der blev trykt i forfatteren. På basis af denne var vi fire,
nemlig Niels Kjær, Kate Larsen, Sys Matthiesen og Hanne Hansen, der mødtes i
2001 for at danne en haikugruppe tilsluttet lyrikgruppen i DFF. Vi skiftedes til at
holde foredrag for hinanden og langsomt voksede gruppen til at få status som
selvstændig gruppe i DFF.
Nu kom der gang i studierne, teoretiske foredrag om haiku og andre japanske
digtformer bl.a. renga, haibun, tanka, og der blev oprettet en hjemmeside takket
være medlemmet Ole Bungaard.
I 2008 kom Colin Blundell fra British Haiku Society og holdt en fremragende
workshop om at skrive haiku. Vi fik også hjælp til at lære at skrive renga af
herboende Dick Pettit. Desuden samarbejdede vi meget med Sverige, hvilket vi
stadig gør. Vi blev inviteret til symposier i Tyskland, Sverige og Belgien.
Gruppen har været på mange spændende ginko ́er bl.a. i Botanisk Have,
Aboretet i Charlottenlund, på Kronborg, i Karen Blixenmuseet og en fantastisk tur
til Hven med det gode skib Anton fra Levende Hav og høj bølgegang, der lod sig
gøre takket være Skipper Knud Andersen og et af vores medlemmer Ib Ivar Dahl
m.v.
I 2012 lykkedes det os at få et oplæsningsarrangement i stand med politikeren
Herman van Rompuy fra EU, som var på besøg i Danmark i anden anledning,
men som gav sig tid til at bidrage med sine egne haiku.
Gruppens drømmeprojekt var at tage en tur til Japan, men pga. af diverse
forhindringer var det kun Bo Lille, der kom afsted. Han knyttede mange
internationale forbindelser.
Ad udadvendte aktiviteter har vi haft oplæsninger og workshops, mange af dem på
folkeskoler, gymnasier og sprogskoler.


Publikationer
Sys Matthiesen redigerede vores første antologi Små Silhuetter i 2005.
Bjarne Kim Pedersen, digter og forlægger for Forlaget Ravnerock, var sekretær for
haikugruppen igennem mange år og var også den gennemgående redaktør af
mange af haikugruppens antologier:

Blade i vinden 2011
Danish Haiku Today 2012
Der et yndigt land – H.C.Andersen 2013
Danish Haiku Today 2013, version 2, ebog, 2019
Fandens mælkebøtter 2021

Desuden har Ulla Conrad, formand fra 2021, stået for tidsskriftet Guldsmeden fra
maj 2022, som udkommer to gange om året.
Thorvald Berthelsen har bl.a. bidraget med Dansk Haiku og Modernisme – Haikus
litteraturhistorie i Danmark 2021.

Niels Kjær har gjort haiku tilgængeligt for den almindelig danske læser ved at
oversætte haiku direkte fra japansk til dansk. Han startede med Basho i 2010 og
har på nuværende tidspunkt udgivet 10 oversættelser af japanske haikuværker.
Haikugruppen har bidraget til, at haiku fra at være noget specielt finkulturelt er
blevet en del af pensummet i dansk i folkeskolen.

Hanne Hansen